AP Smart LayerSlider (Homepage) LV

Izvētī vardarbību no HORECA jomas!

Projekta rezultāti

Project partners

This image for Image Layouts addon

Par projektu

WEED OUT projektu finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma. Projekts sākās 2021. gada novembrī un ilgs 2 gadus. Šis projekts izstrādās unikālu apmācību programmu un rīkus HORECA vadībai, lai novērstu, identificētu un pārvaldītu vardarbību darbā. Ne vienmēr preventīvie pasākumi var pilnībā novērst vardarbīgas uzvedības gadījumus, taču tie tos var ievērojami samazināt un atturēs no nākotnes incidentiem. HORECA ir nozare, kurā plaukst vardarbība darbā, galvenokārt tāpēc, ka tajā strādā cilvēki ar zemāku formālo kvalifikāciju vai ļoti zemu izglītību, vai vai cilvēki, kuri nāk no neaizsargātām grupām, piemēram, jaunieši, sievietes ar ģimenes pienākumiem, migranto vai etnisko minoritāšu pārstāvji.
No vardarbības darba vidē cieš veselība un drošība. Visiem apdraudējumiem ir nepieciešami preventīvi pasākumi, lai samazinātu to rašanās risku. Tāpēc HORECA vadībai ir svarīgi zināt, kā efektīvi novērst šādus draudus. Uzņēmējdarbībā visi šie apdraudējumi tiek identificēti un aprakstīti riska novērtējuma plānā, kas ir daļa no plašāka Arodveselības un darba drošības (OHSA) pārvaldības plāna. Lai gan lielākā daļa DDVA plānu atzīst vardarbību darbā kā risku, tie bieži piedāvā līdzekļus, kas tkai virspusēji skar izpratnes līmeni.
HORECA joma saskaras ar hronisku darbaspēka trūkumu, un pašreizējais vardarbības līmenis darbavietā var demotivēt cilvēkus meklēt darbu šajā nozarē. Turklāt vardarbībai darba vietā ir viļņveidīga ietekme uz sabiedrību, ekonomiku un dzīves kvalitāti Eiropā. Ir vajadzīgas radikālas darbības, lai mazinātu situāciju un mainītu pašreizējos negatīvos darba apstākļus HORECA nozarē. Cilvēkiem, kas strādā HORECA sektorā, ir tiesības uz drošu un veselīgu darba vidi. Ir pienācis laiks "Izvētīt vardarbību no HORECA"!

Projekta mērķi:

  • Palielināt PIA lomu vardarbības darba vietā efektīvā novēršanā un pārvaldībā HORECA nozarē. 
  • Palielināt vadības un ieinteresēto pušu ieinteresētību. · Piedāvāt HORECA vadības komandu apmācību, lai turpinātu izstrādāt darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības plānus pret vardarbību darba vidē.
  • Veicināt iekļaujošu, veselīgu un drošu darba vidi HORECA jomā.
  • Uzlabot darba apstākļus nozarē, lai piesaistītu vairāk darbaspēka. · Pārvaldīt cietušo emocionālo, sociālo un psiholoģisko stresu.
  • Veicināt tūrisma un ēdināšanas sektoru Eiropā bez vardarbības. "

Projekta partneri:

Image

Koordinējošā organizācija

CZU - www.czu.cz

Čehija

Kontaktpersona:
Jana Pitrova

pitrovaj@pef.czu.cz

Par CZU

Čehijas Dzīvības zinātņu universitāte Prāgā tika dibināta 1906. gadā. Lielā un nepārtraukti attīstībā esošā universitātes pilsētiņa piedāvā lieliskas iespējas izglītībai un pētniecībai. Iestādē studē gandrīz 25 000 studenti, kuri kopā ar aptuveni 1500 darbiniekiem (mācībspēkiem, pētniekiem, tehniķiem un administratīvajiem darbiniekiem) veido akadēmisko kopienu

Image

Partnerorganizācijas

PASYDIXE - http://cyhma.com/


Kipra

Kontakpersona:

Polys Kallis 

polyskallis@gmail.com

Eleni Asprogenous

eleniasprogenous@gmail.com

Par PASYDIXE

Pancyprian Viesnīcu vadītāju asociācija (šī projekta vajadzībām saukta par PASYDIXE) tika dibināta 1983. gadā ar galveno mērķi koordinēt veicināt savu biedru profesionalitāti un organizēt labi saprotamu un caurspīdīgu viesnīcu vadītāju interešu aizsardzību.

Image

Partnerorganizācijas

Beneke & Prinzhorn GmbH - www.beneke-prinzhorn.de

Vācija

Kontaktpersona:

Jens Prinzhorn

prinzhorn@gmail.com

Sonja Karbon

info@karbon-consulting.eu

Par Beneke & Prinzhorn GmbH:

Beneke & Prinzhorn GmbH ir apmācību un konsultāciju uzņēmums no Burgdorfas netālu no Hannoveres, un tas tika dibināts 2018. gadā. Beneke & Prinzhorn GmbH ir biedrības Ugunsdrošības apmācības biedrība (GFBA) – vadošā apmācību un tālākizglītības nodrošinātāja. ar glābšanas automašīnām Beļģijā, Vācijā, Itālijā, Austrijā un Šveicē.

Image

Partnerorganizācijas

DIAS- https://kek-dias.gr

Grieķija

Kontakpersona:

Rita Chatzinikoli

rita.hatz@gmail.com

Ilias Kroupis

iliaskrou@gmail.com

Par DIAS

DIAS ir izglītības un konsultāciju organizācija, kas dibināta 2009. gadā Karditsā, Grieķijā. Misija ir nodrošināt izglītības un apmācības iespējas, konsultācijas un atbalstu privātpersonām un uzņēmumiem, veicinot izcilību un kvalitāti profesionālajā izglītībā un pieaugušo apmācībā

Image

Partnerorganizācijas

DEKAPLUS  - https://www.dekaplus.eu

Kipra

Kontaktpersona:

Christos Nicolaides

christos@dekaplus.eu

Elina Laouri

elina.laouri@dekaplus.eu

Par DEKAPLUS

DEKAPLUS ir apmācību un biznesa konsultāciju organizācija, kuras galvenais fokuss ir uz mazo un vidējo uzņēmumu vadības un augstākā līmeņa darbinieku kompetenču un prasmju attīstību.

Image

Partnerorganizācijas

SIF- www.lpf.lt

Lietuva

Kontaktpersona:

V.Zivile Jonyniene

vilmazivilejonyniene@gmail.com

Vita Krivickiene

vita.krivickiene@gmail.com 

Par SIF

Sociālo inovāciju fonds ir nevalstiskā organizācija, kas dibināta 1994. gadā, lai ar izglītības un inovāciju palīdzību nodrošinātu dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas visiem. Šobrīd SIF ir viena no vadošajām Lietuvas NVO, kas darbojas dažādās jomās, tostarp, sieviešu cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgas iespējas, veicinot dažādību un sekmējot nelabvēlīgo grupu sociālo iekļaušanu

Image

Partnerorganizācijas

OUT LOUD - www.outloud.lv

Latvija

Kontaktpersona:

Liga Berzina

liga.berzina@outloud.lv

Vita Bizika

vita@outloud.lv

Par Out Loud

Out Loud misija ir palīdzēt ģimenēm, izglītības iestādēm un darbavietām tikt galā ar izaicinošu uzvedību. Uzņēmums veselības un drošības jomā strādā jau 13 gadus. Uzņēmums piedāvā dažādas apmācības un instrumentus darba videi.

WEED OUT projektu finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma. Projekts sākās 2021. gada novembrī un ilgs 2 gadus. Šis projekts izstrādās unikālu apmācību programmu un rīkus HORECA vadībai, lai novērstu, identificētu un pārvaldītu vardarbību darbā. Ne vienmēr preventīvie pasākumi var pilnībā novērst vardarbīgas uzvedības gadījumus, taču tie tos var ievērojami samazināt un atturēs no nākotnes incidentiem.

Projekta atsauces numurs: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025684. Projektu realizē starptautiski partneri ar dažādu pieredzi (vairāk skatīt sadaļā "Partneri")Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šis paziņojums atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu

Projekta rezultāti

1. Mācību programma un mācību materiāli
EQF 5. līmeņa “WEED OUT mācību programma”, kuras pamatā ir ECVET modelis, un atbilstoši kursa apmācību un mācību materiāli kā nelielu mācību moduļu kopums.

Apmācības rokasgrāmata - PDF
Module 1: Cēloņi un darbības mehānismi - PDFPPT
Module 2: Vardarbības darba vietā ietekme- PDF PPT
Module 3: ES un valsts instrumenti vardarbības darbavietā apkarošanai / juridiskais pamats - PDF PPT
Module 4: Dzimumu līdztiesības un starpkulturālās vides apsvērumi vardarbības darbavietā izpratnei (1) - PPT
Module 4: Dzimumu līdztiesības un starpkulturālās vides apsvērumi vardarbības darbavietā izpratnei (2) - PPT
Module 4: Dzimumu līdztiesības un starpkulturālās vides apsvērumi vardarbības darbavietā izpratnei - PDF
Module 5: Organizatorisko faktoru ietekme uz dažādu veidu vardarbību - PDF PPT
Module 6: Sarunu vešana sarežģītās situācijās - PDF PPT
Module 7: Apmācību plānošana: Prevencijas politika (1) - PPT
Module 7: Apmācību plānošana: Primārā prevencija (2) - PPT
Module 7: Apmācību plānošana: 3.nodaļa Sekundārā prevencija - PPT
Module 7 : Apmācību plānošana:Terciārā prevencija (4) - PPT
Module 7: Profilakses un pārvaldības stratēģijas - PDF
PR1/A3: Mācību programma - PDF
WEED OUT kopsavilkuma ziņojumi par valstīm - PDF


2. Vardarbības darba vietā novēršana un vadība 
Profilakses un pārvaldības rīku komplekts, kas veido HORECA darba vardarbības novēršanas un pārvaldības stratēģiju.

Risku identificēšanas un novērtēšanas metodoloģija (PR2/A1) - PDF
Vardarbības darba vietā prevencijas un vadības stratēģija (PR2/A2) - PDF
Korektīvo pasākumu īstenošana: Darbības, uzraudzības un pārskatīšanas procedūras (PR2/A3) - PDF

3. Spēle “Atpazīti un rīkojies”
Kā mācību līdzeklis tiks izmantota galda un tiešsaistes spēle ar nosaukumu "Atpazīsti un rīkojies".
 
ĪSA ROKASGRĀMATA GALDA SPĒLE "ATPAZĪT UN RĪKOTIES" - PDF
Pasniedzēju rokasgrāmata - Kā spēlēt ATPAZĪT UN RĪKOTIES - PPT

Galda spēles izprintēšanas faili
Griezt šeit - PDF
LV_Action_BACK - PDF
LV_Action_FRONT - PDF
LV_Box TOP - PDF
LV_Calming down_BACK - PDF
LV_Calming down_FRONT - PDF
LV_Conversation_BACK - PDF
LV_Conversation_FRONT - PDF
LV_STORIES_BACK - PDF
LV_STORIES_FRONT - PDF
LV_Thinking_BACK - PDF
LV_Thinking_FRONT - PDF
Pielāgojamas kartes galda spēleiPDF
 

Galda spēle - ONLINE

Contact

If you are interested in the project or you have any question or suggestions, don’t hesitate to contact the national representative of the coordinating organization:
Czech University of Live Sciences Prague
Faculty of Economics and Management
Ing. Jana Pitrova, Ph.D.
+420775221186
www.pef.czu.cz