AP Smart LayerSlider (Homepage) GR

Weed out Occupational Violence from HORECA!

This image for Image Layouts addon

Σχετικά με το έργο

Το έργο WEED OUT χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και θα διαρκέσει 2 χρόνια. Το έργο αυτό θα σχεδιάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα κατάρτισης και θα αναπτύξει τα σχετικά εργαλεία για τη διοίκηση της HORECA για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση της επαγγελματικής βίας. Στην περίπτωση της επαγγελματικής βίας, τα προληπτικά μέτρα μπορεί να μην εξαλείψουν εντελώς τα περιστατικά βίαιων συμπεριφορών, αλλά θα τα μειώσουν σημαντικά και θα αποθαρρύνουν τα μελλοντικά. Η HORECA είναι ένας τομέας όπου η επαγγελματική βία ευδοκιμεί, κυρίως επειδή στελεχώνεται από άτομα με χαμηλότερα τυπικά προσόντα ή πολύ μικρή κατάρτιση ή που προέρχονται από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι νέοι, οι γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις, οι μετανάστες ή τα μέλη εθνικών μειονοτήτων. Η βία στο χώρο εργασίας αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Όλοι οι κίνδυνοι απαιτούν προληπτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισής τους. Επομένως, είναι σημαντικό η διοίκηση της HORECA να γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει αποτελεσματικά κάθε τέτοια απειλή. Στην επιχείρηση, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι εντοπίζονται και περιγράφονται στο πλαίσιο ενός σχεδίου εκτίμησης κινδύνων, το οποίο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (Occupational Health and Safety - OHS). Τα περισσότερα σχέδια OHS, αν και αναγνωρίζουν την Επαγγελματική Βία ως κίνδυνο, συχνά προσφέρουν επιφανειακές λύσεις που αγγίζουν το επίπεδο ευαισθητοποίησης. Η HORECA αντιμετωπίζει χρόνιες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τα σημερινά επίπεδα βίας στον χώρο εργασίας μπορεί να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία εκεί. Επιπλέον, η βία στο χώρο εργασίας έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων. Υπάρχει ανάγκη για δραστικές ενέργειες για την εκτόνωση της κατάστασης και την αντιστροφή των σημερινών αρνητικών εργασιακών συνθηκών στον κλάδο της HORECA. Τα άτομα που εργάζονται στον κλάδο HORECA δικαιούνται να έχουν ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα να "Weed out Occupational Violence from HORECA"!

Στόχοι του έργου:

  • Ενίσχυση του ρόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση της βίας στο χώρο εργασίας στην HORECA.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης της διοίκησης και των ενδιαφερομένων μερών.
  • Προσφορά κατάρτισης στις διοικήσεις των επιχειρήσεων της HORECA για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά της βίας στον χώρο εργασίας.
  • Προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς, υγιούς και ασφαλούς απασχόλησης στην HORECA.
  • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα για την προσέλκυση περισσότερου εργατικού δυναμικού.
  • Διαχείριση του συναισθηματικού, κοινωνικού και ψυχολογικού στρες των θυμάτων.
  • Συμβολή σε έναν χωρίς βία τομέα Τουρισμού και Εστίασης στην Ευρώπη.

Συνεργάτες του έργου

Image

Συντονιστής

CZU - www.czu.cz

Τσεχική Δημοκρατία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Jana Pitrova

pitrovaj@pef.czu.cz

Σχετικά με το CZU

Το Τσεχικό Πανεπιστήμιο των Βιοεπιστημών της Πράγας ιδρύθηκε το 1906. Η μεγάλη και συνεχώς αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για εκπαίδευση και έρευνα. Το ίδρυμα έχει σχεδόν 25.000 εγγεγραμμένους φοιτητές, οι οποίοι, μαζί με περίπου 1.500 άτομα προσωπικό (ακαδημαϊκοί, ερευνητές, τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι) αποτελούν ένα ακαδημαϊκό φόρουμ.

Image

Οργανισμός Εταίρος

PASYDIXE - http://cyhma.com/


Κύπρος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Polys Kallis 

polyskallis@gmail.com

Eleni Asprogenous

eleniasprogenous@gmail.com

Σχετικά με το PASYDIXE

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (που για τους σκοπούς του παρόντος έργου ονομάζεται PASYDIXE) ιδρύθηκε το 1983 με κύριο σκοπό να είναι ένας καλά οργανωμένος oοργανισμός που εκφράζει τον επαγγελματισμό των μελών του και προωθεί την οργανωμένη προστασία των συμφερόντων και επιδιώξεων των Διευθυντών Ξενοδοχείων, καθώς και των στελεχών των ξενοδοχείων.Image

Οργανισμός Εταίρος

Beneke & Prinzhorn GmbH - www.beneke-prinzhorn.de

Γερμανία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Jens Prinzhorn

prinzhorn@gmail.com

Sonja Karbon

info@karbon-consulting.eu

Σχετικά με την Beneke & Prinzhorn GmbH

Η Beneke & Prinzhorn GmbH είναι μια εταιρεία εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών από το Μπουργκντορφ κοντά στο Ανόβερο και ιδρύθηκε το 2018. Η Beneke & Prinzhorn GmbH είναι ένα spin-off της Εταιρείας Εκπαίδευσης για την Πυροπροστασία (GFBA) - ο κορυφαίος πάροχος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης με εναέρια οχήματα διάσωσης στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και την Ελβετία.

Image

Οργανισμός Εταίρος

DIAS- https://kek-dias.gr

Ελλάδα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Rita Chatzinikoli

rita.hatz@gmail.com

Ilias Kroupis

iliaskrou@gmail.com

Σχετικά με το ΚΕΚ-ΔΙΑΣ

Το ΚΕΚ-ΔΙΑΣ είναι ένας εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός και ιδρύθηκε το 2009 στην Καρδίτσα, Ελλάδα. Αποστολή του είναι να παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής και υποστήριξης σε άτομα και επιχειρήσεις, προωθώντας την αριστεία και την ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων.

Image

Οργανισμός Εταίρος

DEKAPLUS  - https://www.dekaplus.eu

Κύπρος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Christos Nicolaides

christos@dekaplus.eu

Elina Laouri

elina.laouri@dekaplus.eu

Σχετικά με την DEKAPLUS

Η DEKAPLUS είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, που εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων της διοίκησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του προσωπικού πρώτης γραμμής.

Image

Οργανισμός Εταίρος

SIF- www.lpf.lt

Λιθουανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

V.Zivile Jonyniene

vilmazivilejonyniene@gmail.com

Vita Krivickiene

vita.krivickiene@gmail.com 

Σχετικά με το SIF

Το Social Innovation Fund είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους μέσω της εκπαίδευσης και των καινοτομιών. Σήμερα το SIF είναι μια από τις κορυφαίες λιθουανικές ΜΚΟ που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες, η ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτουσών ομάδων. 

Image

Οργανισμός Εταίρος

OUT LOUD - www.outloud.lv

Λετονία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Liga Berzina

liga.berzina@outloud.lv

Vita Bizika

vita@outloud.lv

Σχετικά με την Out Loud

Η αποστολή της Out Loud είναι να βοηθήσει οικογένειες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώρους εργασίας να αντιμετωπίσουν την προκλητική συμπεριφορά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας ήδη εδώ και 13 χρόνια, κυρίως στον βιομηχανικό τομέα. Η εταιρεία παρέχει διάφορα κομμάτια εκπαίδευσης και μεθόδους για την αντιμετώπιση του χώρου εργασίας.

Το έργο WEED OUT χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και διαρκεί 2 χρόνια. Το έργο αυτό θα σχεδιάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα κατάρτισης και θα αναπτύξει τα σχετικά εργαλεία για τη διοίκηση της HORECA για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση της επαγγελματικής βίας. Στην περίπτωση της επαγγελματικής βίας, τα προληπτικά μέτρα μπορεί να μην εξαλείψουν εντελώς τα περιστατικά βίαιων συμπεριφορών, αλλά θα τα μειώσουν σημαντικά και θα αποθαρρύνουν τα μελλοντικά.

Αριθμός έργου: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025684. Το έργο υλοποιείται από διεθνείς εταίρους με διαφορετικό υπόβαθρο (βλ. περισσότερα στην ενότητα "Συνεργάτες")Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αποτελέσματα του έργου

1. Πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό
Ένα πρόγραμμα σπουδών EQF επιπέδου 5 "WEED OUT Curriculum" βασισμένο στο μοντέλο ECVET και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό και μαθησιακό υλικό μαθημάτων ως σύνολο εκπαιδευτικών ενοτήτων σε ενότητες.

Σειρά μαθημάτων Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο - PDF
Module 1: Αιτίες μηχανισμού δράσηςí - PDF PPT
Module 2: Επιπτώσεις της έκθεσης στη βία στο χώρο εργασίαςPDF PPT
Module 3: ΕΕ και εθνικά μέσα για την καταπολέμηση
της βίας στο χώρο εργασίας / νομική βάση
PDF PPT
Module 4: Σκέψεις για το φύλο και διαπολιτισμική διαχείριση στην κατανόηση της επαγγελματικής βίας (1)PPT
Module 4: Θεωρήσεις φύλου και διαπολιτισμική διαχείριση στην κατανόηση της επαγγελματικής βίας (2)PPT
Module 4: Θεωρήσεις φύλου και διαχείριση στην κατανόηση
της επαγγελματικής βίας
PDF
Module 5: Οργανωτικοί παράγοντες που σχετίζονται με την
έκθεση σε διάφορες μορφές βίας
PDF PPT
Module 6: Διεξαγωγή συνομιλιών σε δύσκολες καταστάσειςPDF PPT
Module 7: Σχεδιασμός εκπαίδευσης : Πολιτικές πρόληψης ( 1 )PPT
Module 7: Σχεδιασμός Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Πρόληψη (2) PPT
Module 7: Σχεδιασμός Εκπαίδευσης – Ενότητα 3 Δευτερογενής πρόληψηPPT
Module 7: Σχεδιασμός Εκπαίδευσης : Τριτοβάθμια Πρόληψη ( 4 )PPT
Module 7: Στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισηςPDF
PR1/A3: ΕκπαιδευτικόPDF
WEED OUT ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ – Μην διανέμετε - PDF

2. Πρόληψη και διαχείριση της βίας στον χώρο
εργασίας Ένα σύνολο εργαλείων πρόληψης και διαχείρισης που διαμορφώνουν μια στρατηγική πρόληψης και διαχείρισης της επαγγελματικής βίας στην HORECA.

Μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων (PR2/A1) - PDF
Στρατηγική Πρόληψης και Διαχείρισης της Βίας στο Χώρο Εργασίας (PR2/A2) - PDF
Εφαρμογή Διορθωτικών
Ενέργειών, Διαδικασιών Παρακολούθησης και Επανεξέτασης (PR2/A3)
- PDF


3. Παιχνίδι "Αναγνώρισε και δράσε"
Ένα επιτραπέζιο και ένα διαδικτυακό παιχνίδι με τίτλο "Αναγνώρισε και δράσε" θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης.
 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΕ». - PDF
Οδηγός εκπαιδευτών - Μεθοδολογία "Αναγνωρίστε και Eνεργήστε" Πώς να παίξετε ppt- PPT

Επαγγελματικά αρχεία εκτύπωσης για το επιτραπέζιο παιχνίδι
Γραμμή κοπής - PDF
GR_Action_BACK - PDF
GR_Action_FRONT - PDF
GR_Box TOP - PDF
GR_Calming down_BACK - PDF
GR_Calming down_FRONT - PDF
GR_Conversation_BACK - PDF
GR_Conversation_FRONT - PDF
GR_STORIES_BACK - PDF
GR_STORIES_FRONT - PDF
GR_Thinking_BACK - PDF
GR_Thinking_FRONT - PDF
Προσαρμόσιμες κάρτες για επιτραπέζιο παιχνίδι - PDF
 

Επιτραπέζιο παιχνίδι - ONLINE

Kontakt

Επικοινωνία Αν ενδιαφερεστε για αυτο το εργο ή εχετε καποια ερωτηση ή εισηγηση, μη διστασετε να επικοινωνησετε με το εθνικο σας αντιπροσωπο στο εργο: Για Κυπρο:
Dekaplus Business Services Ltd
Χρίστος Νικολαιδης
christos@dekaplus.eu
+35725000090
www.dekaplus.eu
Για Ελλαδα: Κ.Ε.Κ ΔΙΑΣ Ηλίας Κρούπης /
Ρίτα Χατζηνικολή iliaskrou@gmail.com / rita.hatz@gmail.com +302441079201/2441080083