AP Smart LayerSlider (Homepage) CZ

Weed out Occupational Violence from HORECA!

Výsledky projektu

Partneři projektu

This image for Image Layouts addon

o projektu

Projekt WEED OUT je financován z programu Evropské komise Erasmus+. Projekt byl zahájen v listopadu 2021 a potrvá 2 roky. V rámci tohoto projektu bude navržen jedinečný školicí program a vyvinuty příslušné nástroje pro management v oblasti HORECA, které budou sloužit k prevenci, identifikaci a zvládání násilí na pracovišti. V oblasti násilí na pracovišti sice preventivní opatření nemusí zcela eliminovat případy násilného chování, ale výrazně je omezí a odradí do budoucna. HORECA je odvětvím, kde se násilí na pracovišti daří především proto, že v něm pracují lidé s nižší formální kvalifikací nebo velmi nízkým vzděláním, případně lidé pocházející ze zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou mladí lidé, matky samoživitelky, migranti nebo příslušníci etnických menšin. Násilí na pracovišti představuje zdravotní a bezpečnostní riziko. Všechna nebezpečí vyžadují preventivní opatření k minimalizaci jejich výskytu. Proto je důležité, aby vedoucí pracovníci věděli, jak takovou hrozbu účinně odvrátit. V podniku jsou všechna tato nebezpečí identifikována a popsána v rámci plánu hodnocení rizik, který je součástí širšího plánu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Většina plánů BOZP sice uznává násilí na pracovišti jako riziko, ale často nabízí povrchní nápravná opatření, která se dotýkají pouze roviny osvěty. Weed Out webpage translation Weed Out webpage translation 100% 9 B5 HORECA se potýká s chronickým nedostatkem pracovních sil a současná míra násilí na pracovišti může demotivovat lidi, aby zde hledali zaměstnání. Násilí na pracovišti má navíc dopad na společnost, ekonomiku a kvalitu života Evropanů. Je třeba přijmout rázná opatření, která by situaci zmírnila a zvrátila současné negativní pracovní podmínky v tomto odvětví. Tito lidé mají právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Je čas "vymýtit násilí na pracovišti z odvětví HORECA"! HORECA se potýká s chronickým nedostatkem pracovních sil a současná míra násilí na pracovišti může demotivovat lidi, aby zde hledali zaměstnání. Násilí na pracovišti má navíc dopad na společnost, ekonomiku a kvalitu života Evropanů. Je třeba přijmout rázná opatření, která by situaci zmírnila a zvrátila současné negativní pracovní podmínky v tomto odvětví. Tito lidé mají právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Je čas "vymýtit násilí na pracovišti z odvětví HORECA"!

Cíle projektu:

  • Posílit roli odborného vzdělávání a přípravy v účinné prevenci a zvládání násilí na pracovišti.
  • Zvýšit úroveň informovanosti managementu a zainteresovaných stran.
  • Nabídnout řídícím pracovníkům školení k dalšímu rozvoji jejich plánů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci proti násilí na pracovišti.
  • Podporovat inkluzivní, zdravé a bezpečné pracovní prostředí.
  • Zlepšit pracovní podmínky, aby bylo možno přilákat více pracovníků.
  • Zvládat emocionální, sociální a psychologický stres obětí.
  • Přispět k tomu, aby se v Evropě v odvětví cestovního ruchu a stravování nevyskytovalo násilí.

Partneři projektu

Image

Coordinating institution

CZU - www.czu.cz

Czech Republic

Contact person:
Jana Pitrova

pitrovaj@pef.czu.cz

About CZU

Czech University of Life Sciences Prague was established in 1906. The large and constantly developing campus offers excellent opportunities for education and research. The institution has almost 25.000 enrolled students who, together with about 1,500 staff (academic, researchers, technicians and administrative workers) form an academic forum.

Image

Partner organization

PASYDIXE - http://cyhma.com/


Cyprus

Contact person:

Polys Kallis 

polyskallis@gmail.com

Eleni Asprogenous

eleniasprogenous@gmail.com

About PASYDIXE

The Pancyprian Association of Hotel Managers (called PASYDIXE for the purpose of this project) was founded in 1983 with the main purpose of being a well-organized Organization that expresses the professionalism of its members and promotes the organized protection of the well-understood interests and aspirations of Hotel Managers, as well as hotel executives.Image

Partner organization

Beneke & Prinzhorn GmbH - www.beneke-prinzhorn.de

Germany

Contact person:

Jens Prinzhorn

prinzhorn@gmail.com

Sonja Karbon

info@karbon-consulting.eu

About Beneke & Prinzhorn GmbH

Beneke & Prinzhorn GmbH is a training and consulting company from Burgdorf near Hanover and was founded in 2018. Beneke & Prinzhorn GmbH is a spin-off of the Society for Fire Protection Training (GFBA) - the leading provider of training and further education with aerial rescue vehicles in Belgium, Germany, Italy, Austria and Switzerland.

Image

Partner organization

DIAS- https://kek-dias.gr

Greece

Contact person:

Rita Chatzinikoli

rita.hatz@gmail.com

Ilias Kroupis

iliaskrou@gmail.com

About DIAS

DIAS is an educational and counseling organization and was founded in 2009 in Karditsa, Greece. The mission is to provide education and training opportunities, counseling, and support to individuals and businesses by promoting excellence and quality in vocational education and adult training.

Image

Partner organization

DEKAPLUS  - https://www.dekaplus.eu

Cyprus

Contact person:

Christos Nicolaides

christos@dekaplus.eu

Elina Laouri

elina.laouri@dekaplus.eu

About DEKAPLUS

DEKAPLUS is a training and business consulting organisation, primarily focusing on the development of competencies and skills of SME management and first-line staff.

Image

Partner organization

SIF- www.lpf.lt

Lithuania

Contact person:

V.Zivile Jonyniene

vilmazivilejonyniene@gmail.com

Vita Krivickiene

vita.krivickiene@gmail.com 

About SIF

Social Innovation Fund is an NGO, established in 1994 to ensure gender equality and equal opportunities for all through education and innovations. Nowadays SIF is one of the leading Lithuanian NGO operating in different spheres, such as women human rights, gender equality and equal opportunities, encouraging diversity and promoting the social inclusion of disadvantaged groups.
 

Image

Partner organization

OUT LOUD - www.outloud.lv

Latvia

Contact person:

Liga Berzina

liga.berzina@outloud.lv

Vita Bizika

vita@outloud.lv

About Out Loud

Out Loud’s mission is to help families, educational institutions and workplaces deal with challenging behavior. The company works in the health and safety field already for 13 years, mainly in the industrial sector. The company is delivering different pieces of training and methods in dealing with the workplace.

Projekt WEED OUT je financován z programu Evropské komise Erasmus+. Projekt byl zahájen v listopadu 2021 a trvá 2 roky. V rámci tohoto projektu bude navržen unikátní školicí program a vyvinuty příslušné nástroje pro management v oblasti HORECA, které budou sloužit k prevenci, identifikaci a zvládání násilí na pracovišti. V případě násilí na pracovišti nemusí preventivní opatření zcela eliminovat případy násilného chování, ale výrazně je omezí a odradí do budoucna.

Referenční číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025684. Projekt je realizován mezinárodními partnery s různým zázemím (více v části "Partneři").Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Toto sdělení vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v něm obsažených.

Výsledky projektu

1. Kurikulum a výukové materiály

Učební plán "WEED OUT" úrovně 5 EQF založený na modelu ECVET a odpovídající školící a výukové materiály pro kurzy ve formě několika dílčích výukových modulů.

Příručka pro školení - PDF
Modul 1: Příčiny - mechanismus působení - PDFPPT
Modul 2: Dopady násilí na pracovišti - PDF PPT
Modul 3: Unijní a národní nástroje pro boj proti násilí na pracovišti & právní základ - PDF PPT
Modul 4: Genderové aspekty a management z hlediska porozumění násilí na pracovišti (1) - PPT
Modul 4: Genderové aspekty a management z hlediska porozumění násilí na pracovišti (2) - PPT
Modul 4: Genderové aspekty a management z hlediska porozumění násilí na pracovišti - PDF
Modul 5: Organizační faktory spojené s vystavením různým formám násilí - PDF PPT
Modul 6: Vedení rozhovorů v náročných situacích - PDF PPT
Modul 7 : Preventivní opatření - PPT
Modul 7 : Primární prevence - PPT
Module 7 : Sekundární prevence - PPT
Modul 7 : Terciální prevence - PPT
Modul 7: Strategie prevence a řízení - PDF
PR1/A3: Kurikulum - PDF
WEED OUT Shrnující zprávy za jednotlivé země - PDF

2. Prevence a zvládání násilí na pracovišti

Soubor nástrojů k prevenci a zvládání násilí na pracovišti tvořící komplexní strategii.

Metodika identifikace a hodnocení rizik (PR2/A1) - PDF
Strategie prevence a řešení násilí na pracovišti (PR2/A2) - PDF
Implementace nápravných opatření, monitorování a kontrolních postupů (PR2/A3) - PDF


3. Hra "Rozpoznej a jednej"

Desková a online hra s názvem ""Rozpoznej a jednej"" může být použita jako učební nástroj.

"ROZPOZNEJ A JEDNEJ" RYCHLÝ PRŮVODCE DESKOVOU HROU - PDF
Příručka pro školitele - Metodika Rozpoznat a jednat Jak hrát - PPT

Profesionální tiskové soubory pro deskovou hru
Česky Cut line - PDF
Česky_Action_BACK - PDF
Česky_Action_FRONT - PDF
Česky_Box TOP - PDF
Česky_Calming down_BACK - PDF
Česky_Calming down_FRONT - PDF
Česky_Conversation_BACK - PDF
Česky_Conversation_FRONT - PDF
Česky_STORIES_BACK - PDF
Česky_STORIES_FRONT - PDF
Česky_Thinking_BACK - PDF
Česky_Thinking_FRONT - PDF
Přizpůsobitelné karty pro deskovou hru - PDF

 

Desková hra - ONLINE

Kontakt

If you are interested in the project or you have any question or suggestions, don’t hesitate to contact the national representative of the coordinating organization:
Czech University of Live Sciences Prague
Faculty of Economics and Management
Ing. Jana Pitrova, Ph.D.
+420775221186
www.pef.czu.cz